TRIUMPH TOURS

Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02 9211 0830 0r  02 9281 9010
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

Hình ảnh
Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ
(do Triumph Tour & Tu Viện Quảng Đức tổ chức tháng 11-2006)

(xem lớn hơn)

(xem tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem hình 2008

 

 
 

 

 

Back