TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

Hình ảnh
Hành Hương Tây Tạng
(do Triumph Tour tổ chức tháng 6-2006)


Nhiếp ảnh: Mỹ Liên
Trình bày: Phổ Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Back