Hình ảnh ngày thứ năm (8-11-2008)

Chiêm Bái Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng
nơi Đức Thế Tôn thành đạo

 Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Ðức Phật Thành Ðạo dưới cây Bồ Ðề (Bodhi tree) vào ngày rằm tháng chạp năm 589 trước Tây Lịch (Nhâm Thân). Bodgaya hiện nay thuộc bang Bihar, cách Gaya 16km, cách Rajgir 70 km.
 Đức Thê Tôn xuất gia năm 29 tuổi, sau 6 năm tu tập khổ hạnh ép xác tại núi Dungsiri cùng với năm anh em Kiều Trần Như nhưng không đạt được kết quả, ngài đã từ bỏ lối tu ấy mà trở về con đường trung đạo, ngài đi đến làng Uruvela, bên bờ sông Ni Liên Thiền (Nairanjana) để tu tập theo con đường Trung Đạo, không đắm chìm dục lạc, không ép xác khổ hạnh, ngài đã thọ nhận bát cháo sửa của nàng Sujata và bắt đầu thiền tọa dưới cội Bồ Đề, đến ngày thứ 49, ngài đã chứng ngộ đạo quả giác ngộ. Sau đó Đức Thế Tôn đi đến Vườn Lộc Uyển ở Sanarth để lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp, Tam Bảo đã hình thành và ánh sáng giác ngộ của Ngài đã truyền bá đi khắp nơi.

Hiện tại ở Bồ Đề Đạo Tràng có Đại Tháp Giác Ngộ cao 52m, cây Bồ Đề và Kim Cang Tòa, nơi Đức Phật ngồi thiền để thành đạo.
Phái đoàn viếng thăm Bảo Tháp Giác Ngộ, tụng kinh
Phật Thành Đạo và làm lễ Kỳ Siêu cho chư Hương Linh ký tự tại Tu Viện Quảng Đức.
Nghỉ đêm thứ nhất tại Bodhgaya

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

Bo De Dao Trang 1

At first page       Next page

1 of 5

At first page       Next page

Web Album Maker 1.02