Hình ảnh ngày thứ năm (9-11-2008)

Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn đến chiêm bái lần 3
tại Bồ Đề Đạo Tràng và chụp hình lưu niệm

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

BoDeDaoTrang-2

Previous page       Next page

10 of 12

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02