Hình ảnh ngày thứ năm (9-11-2008)

Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn đến chiêm bái lần 3
tại Bồ Đề Đạo Tràng và chụp hình lưu niệm

Viếng thăm, cúng dường Trung Tâm Tu Học Viên Giác
và mua đồ lưu niệm

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

BoDeDaoTrang-2

Previous page       

11 of 12

Trở về

Web Album Maker 1.02