Hình ảnh ngày thứ năm (9-11-2008)

Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng

Thức chúng 4 giờ khuya, đi kinh hành từ khách sạn vào Bảo Tháp Giác Ngộ,
 công phu khuya Lăng Nghiêm, l
àm lễ thế phát (xuống tóc) gieo duyên cho một số Phật tử phát tâm xuất gia về sau .Về lại khách sạn ăn điểm tâm, cả ngày đi thăm sông Ni Liên Thiền (Narajana), Khổ Hạnh Lâm (Uruvela), Bảo Tháp Tưởng Niệm Tu Xà Ða (Sujata Stupa) & Cô Nhi viện Sujata. Thăm Chùa Nhật Bản ; trở lại thăm Bồ Đề Đạo Tràng lần 3. Thăm chùa Việt tại Ðất Phật: Trung Tâm Tu HọcViên Giác (của Thầy Hạnh Nguyện) . Nghỉ đêm thứ 2 tại Bodhgaya.

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

BoDeDaoTrang-2

Previous page       Next page

4 of 12

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02