Hình ảnh ngày thứ năm (9-11-2008)

Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn viếng thăm
và chiêm bái Khổ Hạnh Lâm (Uruvela) và Cứu Trợ
tại Cô Nhi Viện Sujata

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

BoDeDaoTrang-2

Previous page       Next page

6 of 12

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02