Hình ảnh ngày thứ năm (9-11-2008)

Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng

Đoàn đến chiêm bái Bảo Tháp Tưởng Niệm Nữ Thí Chủ Sujata
(người cúng dường bát cháo sửa cho Phật)

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

BoDeDaoTrang-2

Previous page       Next page

7 of 12

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02