Hình ảnh ngày thứ chín (12-11-2008)

Chiêm bái Bảo Tháp Rambhar
tưởng niệm nơi cử hành lễ Trà Tỳ (hỏa táng) Kim Thân Ðức Phật và cũng là Bảo Tháp thờ một trong tám phần Xá Lợi của Phật (Ramabhar Stupa, có tài liệu gọi là Mukuta Bandhara, Angra Chatya, Angara Cetiya) sau khi Phật nhập Niết Bàn. Tháp này có đường kính khoảng 35m và cao 15m. Tháp này cách Chùa Đại Bát Niết Bàn (hình) khoảng 200m về hướng đông.

Tám Phần Xá Lợi của Phật đã được tôn thờ tại các nơi như sau:
1. Xứ Magadha thành Vương Xá
2. Xứ Vajji thành Tỳ Xá Ly (xem hình)
3. Xứ Sakya thành Ca Tỳ La Vệ (xem hình)
4. Xứ Koliya thành Ramagama (quê ngoại của Phật)
5. Xứ Buliya thành Allakappa (gần Kosambi & Varanasi)
6. Xứ Vethadipa
7. Xứ Malla thành Pava
8. Xứ Malla thành Câu Thi Na (xem hình)

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

cauthina

At first page       Next page

1 of 5

At first page       Next page

Web Album Maker 1.02