Ngày thứ sáu, 21-11-2008
 

Viếng thăm và đảnh lễ
Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, miền bắc Ấn Độ
 

12 giờ trưa ngày 21-11-2008, phái đoàn đã tề tựu tại Dharamsala để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, phái đoàn đã mất 2 ngày đường bằng xe bus để đến được nơi này, Dharamsala nằm trên đỉnh núi thuộc vùng Bắc Ấn, nên đường leo núi quá khó khăn, quá nguy hiểm, nhưng cuối cùng phái đoàn đã đi đến nơi an toàn. Đến đây rồi, mới hay sức chịu đựng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và người dân Tây Tạng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, đường đi đã xa xôi cách trở, chắc chắn đời sống ở đây càng khó khăn hơn, nhưng kỳ thực Dharamsala ở đây đã trở thành một "living holy place", "một thánh địa sống" so với các phế tích khác tại Ấn Độ như lời tác bạch của Thầy Trưởng Đoàn thưa với Ngài, vì nơi đây có sự hiện diện của một " Living Buddha", nên cả thế giới, nhất là thế giới phương Tây, đều chú ý và đổ xô về nơi này, để chiêm ngưỡng, để tu tập, để làm từ thiện, và cũng để chia sẻ nổi khổ đau của người dân Tây Tạng vốn đến tỵ nạn tại đây từ năm 1959.
(xem thêm ở đây:
http://www.quangduc.com/quocte/01pgkhaptg3-datlailatma.html). Phái đoàn đã có phước duyên được vào thăm viếng và đảnh lễ Ngài như đã book trước đây cả năm, dù trong tuần lễ này Ngài bận rộn với nhiều phiên họp với chính quyền lưu vong Tây Tạng, nhưng Ngài đã hoan hỷ tiếp phái đoàn đến từ phương xa, Ngài đã yêu cầu phái đoàn tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Việt trước khi Thầy Trưởng Đoàn có lời tác bạch và Ngài có lời giáo từ chúc phúc. Phái đoàn đã cúng dường Ngài $13.000 (mười ba ngàn Úc & Mỹ Kim) để gieo một chút phước điền Tam Bảo với vị Hoạt Phật. Thầy Trưởng Đoàn cũng dâng tăng ngài tập sách Sức Mạnh Lòng Từ do chính thầy chuyễn ngữ (xem sách này). Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tặng mỗi người trong phái đoàn một chiếc khăn trắng Katag và bức hình Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, tất cả ai nấy đều hoan hỷ vui mừng và được chụp lưu niệm từng nhóm nhỏ với Ngài. Xin chấp tay nguyện cầu cho Ngài pháp thể khinh an, mọi Phật sự của Ngài đều được viên thành và nhất tâm cầu nguyện nền hòa bình cho dân tộc Tây Tạng sớm thiết lập để Ngài có cơ hội được hồi hương cố quốc sau nhiều thập niên sống lưu vong trên xứ lạ quê người. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Dalailama

At first page       Next page

1 of 7

At first page       Next page

Web Album Maker 1.02