Ngày thứ bảy, 22-11-2008

 

Hình ảnh
Buổi họp mặt tâm tình
trước khi rời đất Phật của phái đoàn
 

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng, Diệu An, Quảng Trí Thắng


 

hopmat

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 1.02