Hình ảnh ngày thứ bảy (11-11-2008)
Đoàn thăm và chiêm bái tại Thành Vương Xá

Viếng thăm và kinh hành cầu nguyện tại Tịnh Xá Trúc Lâm
do Vua Tần Bà Sa La cúng dường, đây là ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên trên thế giới,
nơi Đức Phật có mặt và chứng minh vào các mùa An Cư Kiết Hạ thứ 1, 3, 4, 17, 37 và 42.
 

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

Linh Thuu Son

Previous page       Next page

6 of 10

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02