TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

 

Thuyết Minh
về bộ DVD Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ

Nhạc được sử dụng trong bộ DVD này:
CD Nhạc Trường Ca Phật Sử
Thơ: Thích Giác Ðẳng; Phổ nhạc: Võ Tá Hân
Các Ca Sĩ: Bảo Yến, Nhã Phương, Bích Hồng,

 

 

 

01. Phần mở đầu (do Diễm Hương thuyết minh)
02. Tịnh Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc (Tuệ Khanh)
03. Tịnh Xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc (Thích Nguyên Tạng)
04. Thăm Nepal- Vườn Lâm Tỳ Ni (Nam Dao)
05. Vườn Lâm Tỳ Ni  (Diễm Hương)
06. Vườn Lâm Tỳ Ni (Thích Nguyên Tạng)
06a. ờn Lâm Tỳ Ni  (Diễm Hương)
07. Câu Thi Na (Quang Minh)
08. Câu Thi Na (Thích Nguyên Tạng)
09. Câu Thi Na  (Diễm Hương)
10. Chùa Linh Sơn (Tuệ Khanh)
11. Thành Tỳ Xá Ly (Việt Khanh
12. Thành Tỳ Xá Ly (Thích Nguyên Tạng)
13. Chùa Kiều Đàm Di ( Nam Dao)
14. Linh Thứu Sơn  (Diễm Hương)
15. Linh Thứu Sơn (Thích Nguyên Tạng)
16. Linh Thứu Sơn (Diễm Hương)
16a. Linh Thứu Sơn (Việt Khanh)
17. Đại Học Na Lan Đà ( Minh Tấn)

 

 


18. Tịnh Xá Trúc Lâm (Diễm Hương)
19. Bồ Đề Đạo Tràng (Tuệ Khanh)
20. Sông Ni Liên Thiền (Việt Khanh)
21. Tháp Tưởng Niệm Tu Xà Đa (Quang Minh)
22. Trung Tâm Tu Học Viên Giác (Diễm Hương)
23. Vườn Lộc Uyển (Nam Dao)
24. Vườn Lộc Uyển (Thích Nguyên Tạng)

 

 

 


25. Vườn Lộc Uyển  (Diễm Hương)
26. Phóng sanh trên sông Hằng (Quang Minh)
27. Thăm Dharamsala ( Diễm Hương)
28. Thành phố Agra & Phi trường Delhi (Quang Minh & Quỳnh Liên)

 

 

 

 

Đài Loan:
29. Phi trường Đài Loan (Quỳnh Liên)
30. Chùa Huyền Trang (Thiên Hương Quảng Chơn)
31. Trung Đài Thiền Tự (Thiên Hương Quảng Chơn)
32. Phật Quang Sơn (Diễm Hương)
33.  Đại Phật Tự ( Quỳnh Liên
34. Phật Đài Di Lặc (Thiên Hương Quảng Chơn)
35. Cao ốc 101 (Quỳnh Liên)
36. Lời kết (Diễm Hương)

 

 


Viết lời bình:

Thích Nguyên Tạng
Thanh Phi
Quảng Hội
Quảng Thanh
 

 Quay Phim:

Huệ Thuyền
Phan Úc
Quảng Hội
Quảng Thanh
Giác Trí
Bảo Minh Đạo
Phổ Trí
Sonam Wang


Thuyết minh:

Diễm Hương
Nam Dao
Tuệ Khanh
Quỳnh Liên
Quảng Chơn
Kiều Thu
Quang Minh
Việt Khanh
 Minh Tấn

Âm thanh:

Như Hoàng
Lan Hương

Dựng Phim:

Nguyên Nhật An Trà My

Trình bày bìa DVD:
Diệu An – Lê Hiếu


Phụ trách in sang DVD:

Xtreem Technology Centre
(Richmond, Australia)

 

Tán Dương Công Đức 

Tu Viện Quảng Đức chân thành cảm tạ và tán dương công đức
của quý Phật tử sau đây đóng góp để hoàn thành bộ DVD này:

     -     Gia đình anh chị Vạn-Kim (USA)
- Gia đình anh chị Kathy-Lee (USA)
- Gia đình chị Quảng Thoại (USA)
- Gia đình anh chị Hồng Hạnh (Australia)

 Cùng quý Phật tử xa gần trong và ngoài Úc Châu.

 
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có người thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sinh qua cõi Cực Lạc.


May the Merit and virtue
Accrued from this work,
Adorn the Buddha's pureland,
Repay the four great kindnesses above,
Relieve the suffering of those on the three paths below, May those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.

 Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

(xem tiếp hình ảnh hành hương Ấn Độ)

 

 

 

----o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 8-2007


 

 
 

 

 

Back