TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

 

Ít cảm nghĩ về chuyến du lịch "Con đường tơ lụa". Lê Chương
1000 tấm hình về "Con đường tơ lụa". Tony Thạch 

Hình ảnh Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ 2011. Tony Thạch 


Hành hương Trung Quốc (2007): 01
Hành hương Ấn Độ (2006) : 01 > 02> 03>04
DVD Hành hương Ấn Độ : 01 > 02> 03>04
Hành hương Tây Tạng : 01

Australia
New Zealand

* ASIA

Beijing

Hong Kong
Campuchia: 01 > 02
Japan: 01
Thailand : 01 >02
Lao
Miến Điện (1-2008)
Vietnam : 01 > 02 > 03

* EUROPE:

London

*  USA
Disneyland
Garden Grove
Las Vegas
New York

Alaska

Pictures in powerpoint

 
 

 

 

Home