TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

TONY THẠCH
Pháp danh: An Hậu

 

Tony Thạch sinh năm 1955 tại Đà Nẵng,Việt Nam, là con cháu ba đời của người Tàu Phúc Kiến. Theo học trường Tàu Thọ Nhơn tại Quảng Nam, đến năm 1972 du học tại Đài Loan, năm 1978 tốt nghiệp kỹ sư hóa học tại Taiwan University, ra trường đi làm ngành chuyên môn hóa học, nhưng anh có duyên với ngành du lịch, lợi thế của anh là nói được tiếng Việt và tiếng Hoa, nên bắt đầu từ năm 1974 anh đã từng làm việc bán thời cho ngành du lịch của chính phủ Taiwan. Đến năm 1981 đến định cư Úc theo diện di dân, bắt đầu làm việc tại cơ xưởng chemical flastic tại tiểu bang New South Wales. Năm 1994, thành lập công ty du lịch Triumph Tours và duy trì cho đến ngày hôm nay. Tony Thạch có duyên quy y và học Phật Pháp với Hòa Thượng Tinh Vân năm 1995 tại Chùa Nam Thiên, vùng Wollongong, tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Châm ngôn của anh Tony Thạch là " lấy nghề làm tu", anh phát Bồ Đề tâm hướng dẫn tất cả những ai muốn đi hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và các quốc gia có mặt Phật Giáo trên thế giới, xin hãy liên lạc trực tiếp với anh để được hướng dẫn chi tiết. Phone: 61.02. 9211 6338. Mobile: 0411 863 809; Email: tonythach@hotmail.com

HT Thích Bảo Lạc tán thán công đức anh Tony Thạch trong chuyến đi Trung Hoa tháng 10-2007Anh Tony Thạch & ĐĐ Nguyên Tạng  trong chuyến đi Trung Hoa tháng 10-2007Tony Thạch đang nói chuyện trên xe bus


Tony Thạch và các Local guide của anh tại Thành Đô, Tứ Xuyên

 

 
 

 

 

Home