TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

 


Lịch Trình 2006 & 2007

 
01. Du Lich: Suối Nước Nóng 3 ngày Khởi Hành 18-08-06

02. Du Lịch: Mỹ và Canada 16 ngày Khởi Hành 16-09-06

03. Hành Hương tham quan Ðài-Loan, Ðại-Hàn, Nhật Khởi Hành 04-10-06

04. Hành Hương Trung Quốc 4 đại danh sơn Khởi Hành 19-10-06

05. Hành Hương Phật tích Ấn Độ từ ngày 7 đến ngay 29-11-2006

06. Du Lich: Tasmania 5 ngày Khởi Hành 25-12-06

07. Du Lich: New Zealand 9 ngày Khởi Hành 30-12-06

08. Du Lich: Gold Coast 5 ngày Khởi Hành 19-01-07

09. Du Lich: Vườn Trái vải, Port Macquarie, và Port Stephen. 2 ngàyKhởi Hành 27/01/07 và 3/10/17-02-07

10. Du Lich: Ấn Độ 13 ngày Khởi Hành 20-02-07

11. Du Lịch: Trung Quốc (Bắc Kinh, Hàng Châu, Tô Châu.Thượng Hải, Vô Tích 10 ngày Khởi Hành 10-03-07

12. Du Lịch: Nhật Bản và Đài Loan 10 Ngày Khởi Hành 27-03-07 va 07-04-07

13. Du Lịch: Đại Hàn và Đài Loan 10 Ngày Khởi Hành 20-04-07

14. Du Lịch: Tây Tạng 12 ngày Khởi Hành 04-05-07 và 10-06-07

15. Du Lịch: Europe 9 Nước 19 ngày Khởi Hành 24-06-07 và 16-07-07

16. Du Lịch: Eastern Europe 5 Nước 15 ngày Khởi Hành 16-08-07

17. Du Lich: Ấn Độ 13 ngày Khởi Hành 10-09-07

18. Hành Hương Trung Quốc 4 đại danh sơn Khởi Hành
21-10-2007


Tony Thạch Kính mời Mobile : 0411 863 809 , (02) 9281 9003
 

 

Lịch Trình 2008 - 2009 

 
 

 

 

Back