TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

 

Giôùi Thieäu

 

 
Tony Thạch

Triumph tours tổ chức rất nhiều chuyến du lịch trong năm trên toàn thế giới, hầu phục vụ quí đồng hương... Tony Thạch dẫn đoàn rất là sốt sắn, vui vẻ, tận tụy trong công việc và là một hướng dẫn viên rất là kinh nghiệm luôn lúc nào cũng làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

Xin đến với Triumph tours quí vị sẽ có được những giây phút rất thoải mái trong cuộc hành trình của mình sau những ngày làm việc vất vả trong cuộc sống.

Triumph Tours Kính mời.
 

 


Xin liên lạc:

Tony Thạch
Shop 113 - Level 1,
 413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 
 

 

 

Home