TRIUMPH TOURS
Shop 113 - Level 1,  413 - 415 Sussex St
S
ydney NSW 2000 - AUSTRALIA
Tel: 02. 9211 6338;     Fax: (02)9211 6339
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.triumphtour.com

 

Danh Lam Thắng Cảnh

 


Kính lễ Đức Thế Tôn. Thích Phổ Huân
Chiêm bái Phật tích Ấn Độ. Thích Nguyên Tạng

  Lịch trình

11 ngày Korea-Taiwan tour

                        Giá vé: $2.850 người ( bao gồm tất cả mọi chi phí)

Ngày 1:                 Sydney-Taipei CI 52 11:40_19:10

18/04/07

Ngày 2:                 Taipei – Hoa Liên

19/04/07                Sáng đi trạm xe lửa đến Hoa-Liên, Xem người bản xứ nhảy

                              Show, và cảnh Tuyệt vời của miền Ðông Ðài Loan.

Ngày 3:                 Hoa Liên-- Taipei

20/04/07                SánSáng đi về Taipei City tour, bao gồm 101 building (cao nhất thế giới).  Tham quan Tưởng Giới Thạch kỷ niệm đường, bảo tàng viện.

 Ngày 4:                 Taipei-Seoul-Tiyen

21/04/07                 Sáng ra phi trường đi Hàn Quốc, đến Seoul, xe đưa về Tiyen.

 Ngày 5:                  Tiyen

22/04/07                Ăn sáng rồi đi khu phi quân sự của Nam Bắc Hàn.

 Ngày 6 :                Tiyen-Toàn Châu

23/04/07                Ăn sáng rồi đi Dream World của Đại Hàn, đến núi Tai Ngựa

 Ngày  7:                Toàn Châu-Khanh Chau

24/04/07                Tr ọn ngày đi thành phố cổ cuả Ðại Hàn.

 Ngày 8:                 Khanh Chau- Seoul

25/04/07                Ăn sáng rồi đi tham quan người bản xứ, quán nhân sâm.  

                             Huyền Trang Ðạo Tràng Viện. Tối đi Casino.                                 

 Ngày 9:                  Seoul

26/04/07          Viếng thăm tổng thống phủ, hoàng cung. Tham quan chỗ đóng phim Hàn Quốc (Đại trường kim)…v..v

 Ngày 10:                Seoul-Taipei-Sydney

27/04/07                Ăn sáng xong, sinh hoạt tự do……đến giờ thì ra phi trường về lại Sydney

 Ngày11:                Sydney

28/04/07                Sáng 9:30am đến Sydney

 

 

 
 

 

 

Home